ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΛΙΜΝΑΙΟ (Μεγάλη Διαδρομή) & ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Κανονικό 15,00 €
Μειωμένο 10,00 €
ΛΙΜΝΑΙΟ (Μικρή Διαδρομή) & ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Κανονικό 10,00 €
Μειωμένο 8,00 €
ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Κανονικό 7,00 €
Μειωμένο 5,00 €

Μειωμένο Εισιτήριο Εισόδου δικαιούνται:

• Παιδιά / Μαθητές (ηλικίας από 6 ετών έως 17 ετών)
• Πολύτεκνοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης ταυτότητας του Συλλόγου Πολυτέκνων).
• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη ΑΔΤ ή διαβατηρίου
• Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας
• Στρατιώτες (Των υπηρετούντων την στρατιωτική τους θητεία)
• Άνεργοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης κάρτας ανεργίας)
• Συνοδοί ΑΜΕΑ
• Υπάλληλοι του ΕΟΤ, ΥΠ.ΠΟ με την επίδειξη της θεωρημένης υπηρεσιακής τους ταυτότητας

Σημείωση: για την χαμηλή και μεσαία περίοδο στην κατηγορία του μειωμένου εισιτηρίου εντάσσονται και τα ομαδικά εισιτήρια (group από δεκατέσσερα άτομα και άνω)

Ελεύθερη Είσοδο δικαιούνται:

• Νήπια (από 0 έως 5 ετών)
• Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας
• Ο αρχηγός και οδηγός κάθε γκρουπ / συνοδοί σχολικών εκδρομών / Info Group

*Info Group: Νοείται η ομάδα υπαλλήλων – συνεργατών των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων με το Υποκατάστημα Σπήλαια Διρού. To συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο υποχρεούται όπως αποστέλλει τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προκαθορισμένη επίσκεψη στο Υποκατάστημα, έγγραφη ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα αποτελούν το info group. Σε περίπτωση μη αποστολής της σχετικής κατάστασης θα ισχύει ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος. Κατά την είσοδο στο Σπήλαιο και συγκεκριμένα στον έλεγχο εισιτηρίων είναι υποχρεωτική η επίδειξη στοιχείου ταυτοπροσωπίας.

Ειδική Κατηγορία

Τιμή Εισόδου Σπηλαίου Από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός της Υψηλής Περιόδου)
Σχολεία Λιμναίο (μεγάλη διαδρομή): 6,00€
Λιμναίο (μικρή διαδρομή): 5,00€