ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΛΙΜΝΑΙΟ (Μεγάλη Διαδρομή) & ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Κανονικό 17,00 €
Μειωμένο 12,00 €
ΛΙΜΝΑΙΟ (Μικρή Διαδρομή) & ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Κανονικό 12,00 €
Μειωμένο 10,00 €
ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ
Κανονικό 9,00 €
Μειωμένο 6,00 €

Μειωμένο Εισιτήριο Εισόδου δικαιούνται:

• Παιδιά / Μαθητές (ηλικίας από 6 ετών έως 18 ετών)
• Πολύτεκνοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης ταυτότητας του Συλλόγου Πολυτέκνων).
• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη ΑΔΤ ή διαβατηρίου
• Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας
• Στρατιώτες (Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας)
• Άνεργοι (Με την επίδειξη της σχετικής θεωρημένης κάρτας ανεργίας)

• Υπάλληλοι του ΕΟΤ, ΥΠ.ΠΟ με την επίδειξη της θεωρημένης υπηρεσιακής τους ταυτότητας

Σημείωση: Για την περιοδο από 01/01 έως 31/05 & από 01/10 εως 31/12 στην κατηγορια του μειωμένου εισιτηρίου εντάσσονται και τα ομαδικά εισιτήρια (group από δεκατέσσερα άτομα και άνω)

Ελεύθερη Είσοδο δικαιούνται:

• Νήπια (από 0 έως 5 ετών)
• Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) ανω του 67% με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας

• Ένας συνοδός ΑΜΕΑ
• Ο αρχηγός και οδηγός κάθε γκρουπ / συνοδοί σχολικών εκδρομών

Ειδική Κατηγορία

Τιμή Εισόδου Σπηλαίου Όλες τις ημέρες τις εβδομαδας (για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως 30/06 & από 01/11 έως 31/12 κάθε έτους )
Σχολεία Λιμναίο (μεγάλη διαδρομή): 8,00€
Λιμναίο (μικρή διαδρομή): 5,00€