×

Σήμερα 9/8/2022 τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν για τη Λιμναία Διαδρομή. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια για το Χερσαίο Τμήμα μόνο.

Τα εισιτήρια σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε α) μέσω Web Ticket https://ediros.etadwebtickets.gr/ ή β) από το Ταμείο μας στο Σπήλαιο. Λόγο μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών τα εισιτήρια για σήμερα 9/8/2022 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ.

Η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.