Άνοιξαν και πάλι για τους επισκέπτες τα Σπήλαια Διρού

Τα Σπήλαια Διρού υποδέχονται και πάλι το κοινό μετά τη προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης που υλοποιούνται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Τουρισμού.

Για λόγους ασφαλείας οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν μόνο τη  μικρή λιμναία διαδρομή και τη χερσαία διαδρομή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Σπηλαίων από τις 09:00 έως τις 17:00 καθημερινά, ενώ αυστηρά θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την παραμονή των επισκεπτών εντός των Σπηλαίων.

Επισημαίνεται ότι οι χώροι έχουν ήδη απολυμανθεί, οι βάρκες και τα σωσίβια θα απολυμαίνονται μετά από κάθε διαδρομή, ενώ η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Τα Σπήλαια Διρού αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για την ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Στόχος της ΕΤΑΔ είναι να συνεχίσει να αναβαθμίζει και να καθιερώνει τα Σπήλαια, ως έναν σημαντικό προορισμό που θα συνεχίσει να προσελκύει επισκέπτες, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων:

Οι επισκέπτες κατά την είσοδο τους θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοιό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού COVID–19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης ή τέλος πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί εώς εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

- Δείτε όλα τα νέα -