Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
GALLERY
Διαδρομή

— Ώρες Λειτουργίας Σπηλαίου —


[1/4- 31/10] 09:00-17:00 (Κλείσιμο Ταμείων στις 16:15)


[1/1 – 31/3] & [1/11 – 31/12] 08:30-16:30 (Κλείσιμο Ταμείων στις 15:45)

Τηλέφωνο: (+30) 27330 52222-3
Fax: (+30) 27330 54263

— Ώρες Λειτουργίας Αναψυκτηρίου —

[1/4 – 31/10] 09:00-17:00

[1/1 – 31/3] & [1/11 – 31/12] 08:30-16:30

— Ώρες Λειτουργίας Πωλητηρίου Αναμνηστικών ειδών & ειδών δώρου —


[1/4 – 31/9] 09:00-17:00


[1/1 – 31/3] & [1/11 – 31/12] 08:30-16:30